Binnen Westend Junior werken wij niet alleen naar een voorstelling toe. Wij besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de kinderen op andere vlakken, zoals bv. het overwinnen van je angst om voor een groep mensen te praten. Van deze vaardigheid hebben de deelnemers in potentie lang profijt in hun verdere leven.

Ook sociale interactie en functioneren als groep komen aan de orde. Zo stimuleren wij de kinderen om naast hun sterke kanten óók hun zwakkere kanten te laten zien. Het is onze overtuiging dat werken aan de vaardigheid om sociaal als groep te functioneren een positieve invloed heeft en bv. “pestgedrag” in de schoolsituatie tegengaat.

Om bovenstaande mogelijk te maken wil Westend Junior haar deelnemers een veilige omgeving bieden. Wij tolereren geen ongewenst en (seksueel)grensoverschrijdend gedrag. Dit geld zowel voor begeleiding richting de kinderen als voor de kinderen onderling.

In het kader van het initiatief “in veilige handen” van de Vereniging NOV hebben wij een gedragscode voor onze vrijwilligers en medewerkers opgesteld. In geval van een incident kan contact gezocht worden met onze vertrouwenspersoon.

Wij vragen van onze vrijwilligers een “Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG)